Gánh tài chính đại học đè nặng, Mỹ thúc đẩy tự do ngôn luận và trách nhiệm giải trình

Một sắc lệnh về cải thiện quyền tự do ngôn luận, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tại các cơ sở đại học vừa được Tổng thống Mỹ Donal J. Trump ký ban hành ngày 21/3.

Văn bản này gồm 6 phần, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục sau trung học bằng cách áp dụng học phí hợp lý hơn, tạo môi trường minh bạch hơn và có trách nhiệm hơn. Các tổ chức giáo dục đại học phải chịu trách nhiệm cả về kết quả của sinh viên và cuộc sống sinh viên khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đặc biệt, Chính quyền Mỹ cố gắng thúc đẩy các cuộc tranh luận tự do và cởi mở tại các trường và nhấn mạnh tới việc giải trình hợp lý về nguyên tắc nền tảng này trong quản lý đời sống sinh viên, tránh tạo ra môi trường kìm hãm các quan điểm cạnh tranh. "Tự do ngôn luận là một trong những nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ quốc gia" - sắc lệnh viết.

Gánh nặng tài chính của giáo dục đại học đối với học sinh và gia đình cũng là một vấn đề có tính quốc gia, "cần được quan tâm ngay lập tức". Chính quyền Mỹ nhìn nhận: Trong 30 năm qua, học phí đại học đã tăng hơn hai lần so với chỉ số giá tiêu dùng. Khoản vay của sinh viên tăng lên, cùng với tỷ lệ trả nợ thấp, đã ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của cả cá nhân, gia đình cũng như các chương trình liên bang cho sinh viên vay. Ngoài ra, rất nhiều chương trình nghiên cứu chuẩn bị cho sinh viên gia nhập thị trường lao động bị thất bại.

Sắc lệnh đưa ra một số biện pháp phù hợp để giải quyết, như: Các trường nên minh bạch về thu nhập trung bình cũng như tỷ lệ trả nợ của các cựu sinh viên đã nhận được hỗ trợ từ Liên bang.

Ngoài ra, Chính quyền Liên bang nên phổ biến các thông tin trên cho công chúng và sinh viên tương lai cùng gia đình.

Sắc lệnh này sẽ tăng mức tiếp cận thông tin quan trọng liên quan đến học phí và kết quả của giáo dục sau trung học. Việc tiếp cận thông tin sẽ tăng trách nhiệm giải trình của nhà trường và khuyến khích các trường tính đến các khoản thu trong tương lai khi thu phí các chương trình giáo dục.

5 giải pháp

Để thực hiện những mục tiêu trên, sắc lệnh đưa ra những giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, khuyến khích thúc đẩy môi trường tranh luận cởi mở, đa dạng, bao gồm việc tuân thủ Luật sửa đổi đầu tiên đối với các tổ chức công cộng và tuân thủ các chính sách thể chế đã nêu về quyền tự do ngôn luận cho các tổ chức tư nhân.

Thứ hai, thông qua cơ sở dữ liệu tốt và chương trình tư vấn nghề nghiệp tốt hơn giúp sinh viên (bao gồm các lao động đang tìm kiếm chương trình đào tạo bổ sung) và gia đình hiểu rằng không phải tất cả các tổ chức, bằng cấp hoặc lĩnh vực đều mang lại hiệu quả tương tự cho khoản chi phí học bỏ ra. Các quyết định giáo dục của họ nên dựa vào chi phí khi đăng ký một chương trình.

Thứ ba, sắp xếp những ưu đãi của trường dành cho sinh viên và người nộp thuế để đảm bảo rằng các tổ chức chia sẻ rủi ro tài chính liên quan đến những chương trình cho sinh viên vay vốn.

Thứ tư, giúp người vay tránh vỡ nợ tín dụng sinh viên bằng cách giúp họ nhận thức về rủi ro, nghĩa vụ trả nợ và các lựa chọn trả nợ.

Thứ năm, bổ sung các nỗ lực của các bang và trường học bằng cách phổ biến thông tin để hỗ trợ sinh viên hoàn thành bằng cấp nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

Những việc cần làm ngay

Để môi trường tranh luận cởi mở, đa dạng cho tự do ngôn luận, những người đứng đầu cơ quan liên quan sẽ phối hợp với Giám đốc Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách, tiến hành những bước đúng đắn, phù hợp với luật đưa ra, để đảm bảo tất cả cơ sở nhận được tài trợ nghiên cứu hoặc giáo dục từ liên bang.

Để cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm trong khuôn viên trường, trong khuôn khổ luật áp dụng, Bộ trưởng Giáo dục sẽ:

Hoàn thành trang web và ứng dụng di động an toàn, bảo mật cao trước 1/1/2020 để thông báo người vay khoản tín dụng sinh viên về số tiền họ mượn, số tiền phải hoàn trả hàng tháng, các lựa chọn hoàn trả, thời gian hoàn trả và cách thức đăng ký lựa chọn hoàn trả phù hợp nhất.

Giải pháp tiếp theo là mở rộng và cập nhật thường niên cho Thẻ điểm Đại học - hay bất cứ công cụ tương tự - dữ liệu chương trình cho từng chứng chỉ, bằng cấp, cho cựu sinh viên đã từng nhận trợ cấp về những nội dung như thu nhập trung bình ước tính; nợ vay trung bình, tỷ lệ hoàn trả....

Bộ trưởng Bộ Tài chính phải cung cấp kịp thời các nghiên cứu thống kê và tổng hợp thu nhập cơ sở.

Trước ngày 1/1/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục sẽ phải trình lên Tổng thống báo cáo xác định và phân tích các lựa chọn chính sách để chia sẻ rủi ro về nợ vay của sinh viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng sẽ phải trình những đề xuất chính sách nhằm cải cách quy trình hoàn trả các khoản vay tín dụng sinh viên.

Trà Mi - Hà Dung (lược dịch)

Clip:Nguyễn Thương

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
4308 *